5783

Empresari: espècie en risc d’extinció

Amazon disposa d’algoritmes que avaluen el rendiment dels seus treballadors i analitzen de manera més o menys permanent i continuada si cada persona concreta du a terme les seves tasques […]